Dopřej mi,Pane,vždycky dobrý med,
abych ho ještě dlouhá léta jed.
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl by mít
a s ním vždy včelám dobře posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát
jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned,
dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane,
která zvládne všechno,co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít,
z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám
a ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.
Autorem této nádherné včelařské modlitby je Hana Kopecká